Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ НЭР, УТАСНЫ ДУГААР:

Бүх албан тушаалтнууд ажлын өдрүүдэд 10:00-13:00, 14:00-17:00 цагуудад иргэдийг хүлээн авч уулзана.

Ангийн дарга, дэд хурандаа Б.Ууганбаатар- Утас: 98141405 /ажил/

Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, дэд хурандаа Д.Өнөржаргал- Утас: 93240204 /ажил/

Нийгмийн ахлах ажилтан, хошууч П.Баярбаатар-Утас: 83160405 /ажил/

Ахлах нягтлан бодогч, хошууч Б.Бүрэнманлай- Утас: 970540450 /ажил/

Сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч Д.Энхсаруул- Утас: 92146868 /ажил/

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, ахлах ахлагч Р.Энхтайван- Утас: 98925199 /ажил/ /өргөдөл, гомдол хүлээн авах/

Scroll To Top