Цахим сургалт зохион байгуулж байна

2019-2020 оны хичээлийн жилд албаны сургалтыг долоо хоног бүрийн Пүрэв гаригт зохион байгуулж байсан боловч Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор албаны хичээл сургалтыг цахим хэлбэрээр явуулж байна.

Хичээл сургалтын материалыг Power point болон дүрсжүүлсэн хэлбэрээр 405 групп чатанд байршуулж алба хаагчдын идэвхи оролцоог хичээлийн тэмдэглэл хөтлөлт болон шалгалт авах хэлбэрээр дүгнэж байна.

About cdgov405

Scroll To Top