2016 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр Хорих 421 дүгээр ангийн алба хаагчид тус ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

20160121_09562520160121_09561020160121_101010

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top