Ажлын байрны сул орон тоо

Сул орон тооны мэдээлэл

2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар тус ангид дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон гүйцэтгэгч/, холбоочин 1 /түр орлон гүйцэтгэгч/, хамгаалалтын ажилтан 2 орон тоо тус тус дутуу байна.

Дэлгэрэнгүй »

“Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл явагдаж байна

 Шүүхийншийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч  бүрэлдэхүүний  сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ. Бүртгэлийг  2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл  зохион ...

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар тус ангид дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон гүйцэтгэгч/, хамгаалалтын ажилтан 5 орон тоо тус тус дутуу байна.

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар тус ангид холбоочин 1, дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон/, хамгаалалтын ажилтан 3 орон тоо тус тус дутуу байна

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар тус ангид дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан-1 /түр орлон/, хамгаалалтын ажилтан-3 орон тоо тус тус дутуу байна

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар тус ангид тооцооны нягтлан бодогч 1 /түр орлон/, дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон/, хамгаалалтын ажилтан 1 орон тоо тус тус дутуу байна.

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар тус ангид тооцооны нягтлан бодогч 1, хамгаалалтын ажилтан 2 орон тоо тус тус дутуу байна

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн байдлаар тус ангид гадна хамгаалалтын байцаагч 1, хамгаалалтын ажилтан 2 орон тоо тус тус дутуу байна.

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top