Сул орон тооны мэдээлэл

2020 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар тус ангид холбоочин 1 /түр орлон гүйцэтгэгч/, дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон гүйцэтгэгч/, хамгаалалтын ажилтан 1 орон тоо тус тус дутуу байна.

About cdgov405

Scroll To Top