Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар тус ангид ахлах төлөөлөгч 1, дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон гүйцэтгэгч/, хамгаалалтын ажилтан 1 орон тоо тус тус дутуу байна.

About cdgov405

Scroll To Top