Ажлын байрны сул орон тооны мэдээлэл

Тус ангид 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар хамгаалалтын ажилтан 2, дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1, холбоочин 1 орон тоо тус тус дутуу байна.

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top