СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Алба хаагчдын 2019-2020 оны албаны сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр “Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх дүрэм” сэдвээр харуул хамгаалалтын ахлах байцаагч, ахмад Н.Ичинноров лекцийн сургалт зохион байгуулав.

Тус өдөр “Хар тамхи, мансууруулах бодисны нөлөөнөөс урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр төлөөлөгч, ахлах дэслэгч С.Пүрэвдорж лекцийн сургалтыг оров.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button