Бүрдүүлэх материалын талаарх

 

Бүрдүүлэх материалын талаархи мэдээлэл:

405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих ангид ажилд орох иргэн дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ. Үүнд:

1.ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

2.гурван үеийн намтар /өөрийн төрсөн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх/

3.иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

4.боловсролын үнэмлэх, диплом нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт

5.эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт/

6.оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

7.урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/

8.төрийн албан хаагчийн анкет /маягт №1/

9.эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал болон хөдөлмөрийн дэвтэр

10.сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан зураг /4х6 хэмжээтэй 2 хувь, 3х4 хэмжээтэй тус тус 2 хувь/

11.эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

12.цэргийн үүрэгтний үнэмлэх

Scroll To Top