Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар тус ангид холбоочин 1, дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон/, хамгаалалтын ажилтан 3 орон тоо тус тус дутуу байна

About cdgov405

Scroll To Top