Хүний нөөцийн заавар

ШШГБ-ын хүний нөөцийн журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын                                       даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/192 дугаар тушаалын хавсралт ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ...

Дэлгэрэнгүй »

Хүний нөөцийн заавар

  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2013 оны 07 дугаар сарын                    04-ний өдрийн А/128 дугаар тушаалын хавсралт   ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЗААВАР   Нэг. Нийтлэг үндэслэл   1.1.Хүний нөөцийн заавар нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top