405 ДУГААР ХААЛТТАЙ /ТУСГАЙ НЭГЖ/ ХОРИХ АНГИЙН 2019 ОНЫ ЗОРИЛТ

405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги 2019 онд

ХАРИУЦЛАГА, ЁС ЗҮЙГ ЭРХЭМЛЭЖ МЭДЛЭГЭЭ БАТАТГАСАН МЭРГЭШСЭН ХАМТ ОЛОН” зорилт дэвшүүлж дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд:

1.Алба хаагчдын харилцаа, ажилдаа хандах хандлага, багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх

2.Алба хаагчдын сургалтын чанарыг эрчимжүүлж мэдлэгээ бататгах

3.Ажлын байрны сахилга хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлж, төрийн албаны үйлчилгээг цахимжуулах

4.Санхүүгийн сахилга батыг сахиж төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах

Scroll To Top