2018 оны 03 дугаар сарын 28 ны өдөр Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих прокурорын газрын дарга Ө.Золбаяраар ахлуулсан 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ангийн үйл ажиллагаатай танилцав.

33333333333333

Тус ангийн сувилагчийн өрөөтэй танилцлаа

55555555555555555

Хоригдлуудын гар урлалын зүйлийг үзэж сонирхов.

22222222222222

Хяналтын өрөөний үйл ажиллагаатай танилцлаа.

6666666666666

Харуул хамгаалалт гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, хошууч С.Лхагвасүрэн Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих прокурорын газрын дарга Ө.Золбаярт илтгэл өглөө.

444444444444

Тусгай нэгжийн эмнэлгийн хэсэгтэй танилцлаа.

1111111111

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top