Сул орон тооны мэдээлэл

2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар тус ангид дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан /түр орлон гүйцэтгэгч/-1, холбоочин /түр орлон гүйцэтгэгч/-1 орон тоо тус тус дутуу байна

About cdgov405

Scroll To Top