Сул орон тооны мэдээлэл

2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар тус ангид дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон гүйцэтгэгч/, холбоочин 1 /түр орлон гүйцэтгэгч/, хамгаалалтын ажилтан 2 орон тоо тус тус дутуу байна.

About cdgov405

Scroll To Top