ГАРДАН ТУЛААН, ТУСГАЙ ТАКТИКИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/209 дүгээр “Сургалт зохион байгуулах тухай” тушаалын дагуу тус ангид зохион байгуулагдаж буй гардан тулаан, тусгай тактикын сургалт нь батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдаж байна. 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр нийт бие бүрэлдэхүүнд “Алба хаагчдын сэтгэл зүйн бэлтгэл, харилцааны соёл ажлын онцлог” сэдвээр сургалт орж, алба хаагчид 3 километрийн кросс гүйлтэд гүйж, 16 тоот дасгал хийв.

Тусгай томилгоот бүлгийн алба хаагчдыг тусгай тактикийн бэлтгэл хийлгэж, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн шалгуур үзүүлэлтээр шалгалт авав.

About cdgov405

Scroll To Top