Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар тус ангид дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон гүйцэтгэгч/, хамгаалалтын ажилтан 5 орон тоо тус тус дутуу байна.

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top