Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар тус ангид дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан-1 /түр орлон/, хамгаалалтын ажилтан-3 орон тоо тус тус дутуу байна

About cdgov405

Scroll To Top