Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар тус ангид тооцооны нягтлан бодогч 1 /түр орлон/, дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон/, хамгаалалтын ажилтан 1 орон тоо тус тус дутуу байна.

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top