ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Хүний эрхийн үндэсний комисстой хамтран “Хорих байгууллага ба Хүний эрх” сургалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулж алба хаагчдад “Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх чөлөө”, “Хүний эрхэд суурилсан хорих байгууллага”, “Жендэр ба хүний эрх” “Хүний эрх, эрх чөлөөний олон улсын индекс ба Монгол Улс” сэдвийн хүрээнд мэдлэг, мэдээлэл өглөө.

Энэхүү сургалт нь алба хаагчдын хүний эрхэд суурилсан хандлага, арга зүй төлөвших, хүний эрхийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмсэн ач холбогдолтой үйл ажиллагаа боллоо.

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top