АХЛАГЧИЙН ЗӨВЛӨЛӨӨС САНААЧЛАН УС ЦЭВЭРШҮҮЛЭГЧ СУУРИЛУУЛЛАА

Ахлагчийн зөвлөлийн 2021 оны төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд алба хаагчдын эрүүл мэндэд анхаарч шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж 1,500.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий Герман технологийн Platinum Wasser ultra ус цэвэршүүлэгчийг алба хаагчдын хоол бэлтгэх өрөөнд суурилууллаа.

Тус цэвэршүүлэгч нь цэвэршүүлсэн ус буюу шууд ууж унданд хэрэглэж болох цэвэр ус, эрдэсжүүлж, ионжуулсан эрдэс минерал нөхөх ус гарах бүтээгдэхүүн юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button