ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦАА БОЛОН АМИА ХОРЛОХ ЗАН ҮЙЛИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит сургалтаар хорих ангид хоригдож байгаа хоригдогч нарын амиа хорлох зан үйлийн талаар сэтгэл зүйн ухааны доктор Jennifer багш 2 цагийн сургалтыг MIU их сургуулийн лекцийн танхимд зохион байгууллаа. Мөн гэр бүлийн харилцааны алтан дүрмийн талаар доктор John сургалт хийсэн юм.

Хамгийн сайхан зам бол гэрүү явах зам байдаг. Бид сайхан гэр бүлийг бүтээгчид
Хоригдол өөрийн бие эрхтэнд гэмтэл учруулах санаа сэдэл төрөх үед ямар зан авир гаргадаг болохыг нэг бүрчлэн тайлбарласан юм.

Амьдрал маш үнэ цэнэтэй, амьд явна гэдэг аз жаргал гэдгийг ойлгож ухааралгүй тэрүүхэн зуурын сэтгэл хөдлөлөөр алтан амиа хорлох сэтгэл төрөх үед та хайртай хүмүүсээ дахин нэг бодож үзээрэй.

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top