ЭРҮҮГИЙН БОЛОН ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН АГУУЛГА СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Монголын Үндэсний их сургуулийн Эрүүгийн тэнхимийн багш, Хууль сахиулахын их сургуулийн докторант, хуульч, өмгөөлөгч Н.Жинжиймаа, багш Г.Бадамханд нар “Эрүүгийн болон “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн агуулга” хичээлээр 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр алба хаагчдад сургалт оров.

558877 998877 01225585

Семинарын сургалтаар бүлэг тус бүрээр кейс ажиллуулж хуулийн гаргалгаа, хэрхэн ашиглах, бусад хуулиудтай харьцуулах харьцуулалтын талаар заалаа.

5588 633333

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top