АЛБА ХААГЧДААС ШАЛГАЛТ АВАВ

Албаны сургалтын үр нөлөөг дээшлүүлэх, үр дүнг тооцох зорилгоор зохион байгуулж буй “Мерит буюу чадахуйн зарчмыг хөгжүүлэх эрчимжүүлсэн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд алба хаагчдаас онолын тестийн шалгалт болон бие бялдрын нормативын шалгалтыг авч дүгнэлээ.

DSC_0693 DSC_0696 DSC_0705 DSC_0735 DSC_0740 DSC_0725

Бие бүрэлдэхүүнийг сургалтын үйл ажиллагаанд идвэхижүүлэх зорилгоор сар бүрийн сүүлийн долоо хоногт онолын болон бие бялдрын нормативын шалгалтыг авч алба хаагч тус бүрээр дүгнэж, бүлгийн нийлбэр оноог тооцож байгаа учир бүлгүүдийн өрсөлдөөн тун ч ширүүн явагдаж байна. Амжилт хүсье.

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top