Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн байдлаар тус ангид холбоочин 1, хамгаалалтын ажилтан 2 орон тоо тус тус дутуу байна

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top