АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ БӨГЛӨХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

“Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, хувийн ашиг сонирхолын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг бөглөх” сэдвээр харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, хошууч С.Лхагвасүрэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр сургалт   зохион байгуулав.

DSC_0431 DSC_0430 

Сургалтаар төрийн алба хаагчийн ёс зүй, ашиг сонирхол, албан үүргийн талаар тайлбарлан алба хаагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор алба хаагчдаас авлига болон ашиг сонирхолын талаар асуулт асууж, харилцан ярилцах журмаар сургалтыг зохион байгуулсан юм.
Бид авлигын эсрэг хамтдаа 1800-1969

DSC_0433DSC_0426

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top