ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН АГУУЛГААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Хууль сахиулахын их сургуулийн Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Мөнхзул 2019 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр “Захиргааны ерөнхий хуулийн агуулга” сэдвээр 2019 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр сургалт оров.

DSC_0453 DSC_0459 DSC_0452

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top