Ажлын байрны сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн байдлаар тус ангид төлөөлөгч 1, холбоочин 1, хамгаалалтын ажилтан 1 орон тоо тус тус дутуу байна.

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top