Сул орон тооны мэдээлэл

2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар тус ангид төлөөлөгч-1, холбоочин-1 орон тоо тус тус дутуу байна.

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Scroll To Top