Ажлын байрны сул орон тоо

Ажлын байрны сул орон тооны мэдээлэл

Тус ангид 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар хамгаалалтын ажилтан 2, дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1, холбоочин 1 орон тоо тус тус дутуу байна.

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн байдлаар тус ангид холбоочин 1, хамгаалалтын ажилтан 2 орон тоо тус тус дутуу байна

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top