Ажлын байрны сул орон тоо

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар тус ангид дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон гүйцэтгэгч/, хамгаалалтын ажилтан 5 орон тоо тус тус дутуу байна.

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар тус ангид холбоочин 1, дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон/, хамгаалалтын ажилтан 3 орон тоо тус тус дутуу байна

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар тус ангид дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан-1 /түр орлон/, хамгаалалтын ажилтан-3 орон тоо тус тус дутуу байна

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар тус ангид тооцооны нягтлан бодогч 1 /түр орлон/, дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1 /түр орлон/, хамгаалалтын ажилтан 1 орон тоо тус тус дутуу байна.

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар тус ангид тооцооны нягтлан бодогч 1, хамгаалалтын ажилтан 2 орон тоо тус тус дутуу байна

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн байдлаар тус ангид гадна хамгаалалтын байцаагч 1, хамгаалалтын ажилтан 2 орон тоо тус тус дутуу байна.

Дэлгэрэнгүй »

Ажлын байрны сул орон тооны мэдээлэл

Тус ангид 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар хамгаалалтын ажилтан 2, дүрс бичлэгийн хяналтын ажилтан 1, холбоочин 1 орон тоо тус тус дутуу байна.

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тооны мэдээлэл

2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн байдлаар тус ангид холбоочин 1, хамгаалалтын ажилтан 2 орон тоо тус тус дутуу байна

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top